Nalatenschap / Erfenis

Of u nu een familielid of een verre vriend verliest, het blijft moeilijk. De Familiaris kan u adviseren en geleiden in het afwikkelen van de nalatenschap. Ik kan voor u optreden als executeur, adviseur, boedelgevolmachtigde of mediator.

Echtscheiding

Bij het begin van een relatie, denkt niemand aan uit elkaar gaan en toch gebeurd het. De Familiaris kan u helpen deze moeilijke periode snel te doorlopen. Ik kan voor u optreden als adviseur of mediator.

Procedure

De procedure die De Familiaris voor staat is een heldere eenvoudige procedure, waarbij constructief overleg voorop staat.

Meningsverschillen

Meningsverschillen ontstaan doorgaans doordat we elkaar niet begrijpen. Dit kan ontstaan door een verkeerde woordkeuze of door een verkeerde interpretatie van woorden. Door in gesprek te komen en te blijven, kan toch een oplossing worden gevonden. De Familiaris kan u hierbij helpen.

Na een ingrijpende en emotionele gebeurtenis in uw familie of gezin, is De Familiaris er voor u.

Wanneer een dierbare is overleden of u gaat elkaar dan moet er veel worden geregeld. Veel emoties zijn er te verwerken maar ook veel zaken moeten worden geregeld. Deze zaken kan De Familiaris voor u overnemen. U kan dan uw aandacht geven aan andere zaken. U heeft dan meer tijd voor het verwerken van uw emoties.

De Familiaris regelt in goed overleg de zaken voor u. U houdt overzicht over de gang van zaken. U wordt periodiek geïnformeerd.

Het eerste contact is een vrijblijvend gesprek, waarin u kunt aangeven wat er speelt, wat de knelpunten zouden kunnen zijn, welke problemen er spelen.

Dit is tevens een moment om met elkaar kennis te maken en te inventariseren of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit gesprek kan bij u thuis en ‘s -avonds plaatsvinden. In overleg kan ook op zaterdag worden afgesproken. Na dit gesprek volgt een opdrachtbevestiging waarin tevens een kostenopgave staat vermeld.

Zo weet u waar u aan toe bent.

Na zeventien jaar werkzaam geweest te zijn in het notariaat, ben ik in 2016 begonnen als juridisch adviseur/mediator. In het notariaat heb ik ervaring opgedaan op het gebied van huwelijksvoorwaarden, erfrecht en onroerend goed.

Verder heb ik met goed gevolg de opleiding tot Mediator bij Schonewille & Schonewille afgerond.

Back to Top