Echtscheiding.

De Familiaris / Echtscheiding

Het snelst komt u tot een echtscheiding indien u constructief overlegt. Bijkomend effect is dat kosten laag blijven.
Uw afspraken kan ik vastleggen in een overeenkomst.

Bent u gehuwd dan zijn de huwelijksvoorwaarden en/of is de wet van toepassing. Bent u samenwonend dan is de samenlevingsovereenkomst van toepassing. Onder voorwaarden kunt u met een vaststellingsovereenkomst anders overeenkomen.

Heeft u minderjarige kinderen dan kan De Familiaris voor u een ouderschapsplan opstellen. Voor echtgenoten met minderjarige kinderen is een ouderschapsplan wettelijk verplicht. Voor samenwonenden met minderjarige kinderen is het zeer aan te bevelen.

Voor het opmaken van een verzoekschrift is er contact diverse advocaten. De Familiaris kan voor u optreden als adviseur of mediator.

Back to Top